Rurecoat 1

 RURECOAT 1

 

 Rurecoat 1 צבע גימור עליון לבטון על בסיס שרף אקרילי להגנה בפני

תקיפת דו תחמוצת הפחמן וגזים אחרים, אימפרגנטיבי.

      
RUR1           
                         

 

עבור לתוכן העמוד