5D

הגדל

 BEKAERT

סיבי פלדה 5D

 רצפות שירות תעשייתיות – D5

רמות הביצוע הגבוהות ביותר לרצפה עם יכולות ייחודיות למוצר  DRAMIX 5D המאפשרות קשת יישומים רחבה של רצפות כולל מיבניות ללא שימוש ברשת זיון. לדרישות סביבה גבוהות וליישומי היי-טק כגון רצפה ע"ג כלונסאות ורצפות תלויות.סוג 
תיאור
דף טכני
5D 65/60BG        
  bg
PDF

עבור לתוכן העמוד