4D

  BEKAERT

סיבי פלדה 4D

 


רצפות שירות תעשייתיות – D4

לרצפות מתועשות עם דרישות היגיינה ובטיחות גבוהות DRAMIX 4D תוכנן למענה שירותי של הרצפה.

המוצר נותן מענה לדרישות הגיינה, בטיחות ודרישות סביבתיות 4D הינו המומלץ ביותר לשילוב עם זיון הרצפה לצרוך מענה על עלות תועלת וליצירת רצפה עמידת נוזלים. סוג 
תיאור 
דף טכני
 4D 65/60BG

  PDF

עבור לתוכן העמוד