FIVE STAR STRUCTURAL CONCRETE UNDERWATER HP

 

Structural Concrete Underwater HP

 

 

תערובת לתיקוני בטון מתחת לפני המים

 

תערובת חד רכיבית לתיקוני בטון נקודתיים באזורי גאות ומתחת למים בלבד!

לעיבוד ידני ואו מאלג' בלבד לעוביים מ-13 מ"מ ומעלה.
לקבלת חוזק גבוה במהירות גבוהה.

עבור לתוכן העמוד