הוראות שימוש וביצוע רצפות קורודור

שיטת שתי השכבות - יציקה בשכבה טרייה על בטון טרי

כללי: יציקת שכבת קורודור 0/4 של 10 (15) מ"מ על גבי רצפת בטון טרייה.

מינון: 15 (22.5) ק"ג "קורדור 0/4" בתוספת 7.5 (11.25) ק"ג צמנט + מים. (פיגמנט אם נדרש כ-5% מהצמנט ותלוי בסוג הגוון).

שיטה:

1. יציקת רצפת הבטון עד לגובה של 10 (15) מ"מ פחות מהגובה הסופי, יישור וחספוס פני הבטון. בטון זה יוצק תוך שימוש במרטט כולל הכנת שיפועים אם נדרש.

2. בדיקת התייבשות הבטון מידי 30 דקות לפחות עד אשר כף רגל הבודק תשקע בבטון 5 מ"מ (בערך). בשלב זה יש ליבש שלוליות מים אם הופיעו. וכמו כן לחספס מחדש אזור זה, בעזרת מטאטא כביש (על מנת להשיג הידבקות טובה של שתי השכבות), ולשפוך את תערובת הקורדור על הרצפה.

3. הכנת תערובת הקורודור: יש להכניס לתוך מערבל קטן הנמצא באתר היציקה הכמויות הבאות: 4 שקי קורודור של 25 ק"ג (100 ק"ג). 1 שק מלט (50 ק"ג).  20 - 17.5 ליטר מים.  + פיגמנט אם נדרש. לערבב ביחד לא פחות מ-4 דקות.

4. לשפוך התערובת למריצה או "יפונקה" ולשפוך על השטח המיועד לקבלת שכבת הקורודור. יש לשפוך מבחוץ פנימה, אין לעלות עם המריצה על שכבת הבטון הטרייה.

5. לישר שכבת הקורדור בעזרת סרגל אלומיניום מתאים ע"י שני אנשים האוחזים משני צידי הסרגל עד לקבלת הגובה הרצוי . יש לחזור על פעולת היישור מספר פעמים לקבלת פני רצפה בגובה רצוי ומדויק.

6. לאחר התייבשות הקורדור במידה וכף היד בלחיצה תשקע בסביבות 2 מ"מ, יש להעלות הליקופטר ולהתחיל בפעולת ההחלקה יש לעבור על פני הרצפה לפחות 3 פעמים, או יותר לפי הצורך והדרישה בשטח.

7. אשפרה – מומלץ לבצע אשפרה עם "אשפרית" בד גיאוטכני עם למניצייה של פוליתילאן לאשפרת בטון

8. במידת הצורך מומלץ לבצע טיפול נגד ספיגה ע"י הספגת "ליקווי-הארד" לפן העליון של הבטון.

הערות:א. רצוי ליישם הרצפה לאחר כיסוי גג (במידה ויש).

ב. שטח מומלץ ליישום ביום אחד כ- 250-200 מר ולא יותר.

ג. שאלות ופתרון בעיות ייענו ברצון ע"י מהנדסי החברה.

הוראות שימוש וביצוע רצפות "קורדור" - בפיזור והחדרה:

כללי:בשיטה זו יוצקים את כל המשטח בשכבה אחת, וה"קורדור" מפוזר ומוחדר כמפורט, להלן:

מינון: 5 - 4 ק"ג למ"ר "קורדור 0/4"בתוספת 50% מלט 4% ופיגמנט.

שיטה:

1. את התערובת הנ"ל יש להכין מראש (ביום היציקה) יש לערבלה היטב במטרה להגיע לתערובת אחידה ויבשה (אין להוסיף מים).

2. מצע הבטון יוצק כנדרש תוך שימוש במרטט "וניסור" ע"י סרגל, עד לגובה ושפועים הנדרשים בדיוק מרבי.

3. בשלב התייבשות הבטון, כאשר נעלמו המים של הבטון הטרי, יש לפזר 2/3 מכמות תערובת הקורדור.

4. בשלב שעקבות אדם יותירו עקבות שלא יעלו מעל 3-2 מ"מ עומק, אפשר להתחיל לעבד את פני המשטח עם הליקופטר כשכפותיו במצב שטוח, לשם החדרת התערובת.

5. לאחר שלב זה, ותוך שימת לב לשטחים שהוחטאו בפיזור הקודם, יש לפזר את יתרת התערובת, ולהמשיך להחליק את פני הבטון.

6. הפיזור בכל מקרה, חייב לעשות מגובה נמוך ככל האפשר, ע"מ למנוע הפרדה בין חומרי התערובת. הפיזור צריך להיעשות שתי וערב, במטרה ליצור משטח אחיד והומוגני.

7. יש צורך לאטום את כל פני הבטון ע"י ההחלקה,ובאותם מקומת בהם לא מגיע ההליקופטר (ליד קירות וכו') יש להחליק באמצעים ידניים.

8. החלקה סופית תלויה בקצב התייבשות הבטון, ויכולה להתבצע לפי תחושת המבצע,במטרה לקבל פני משטח חלקים אטומים ואחידים.

9. אשפרה – מומלץ לבצע אשפרה עם "אשפרית" (בד גיאוטכני עם למניצייה של פוליתילאן לאשפרת בטון).

10.במידת הצורך מומלץ לבצע טיפול נגד ספיגה ע"י הספגת "ליקווי-הארד" לפן העליון של הבטון.

הערות:א. רצוי ליישם הרצפה לאחר כיסוי גג (במידה ויש).

ב. שטח מומלץ ליישום ביום אחד כ- 250-200 מר ולא יותר.

ג. שאלות ופתרון בעיות ייענו ברצון ע"י מהנדסי החברה.

 

עבור לתוכן העמוד