קורוטאן

הוראות שימוש

מומלץ לבצע את הערבול במערבל מכני, מקדחת ערבול  מתאימה לקבלת תכונות אופטימאליות בתהליך ערבוב תערובת הבטון עם הקורוטאן.

ראשית, יש לבצע ערבוב מוקדם של הקורודור עם הצמנט ועם כמות חלקית של מים, (תערובת יבשה).

אחר כך – בהתאם ליישום, יש להוסיף בין 1% - 2% בקירוב של KOROTAN, בהתאם למשקל הצמנט, ולערבב אינטנסיבית למשך 3 דקות. לבסוף, יש להוסיף את כמות המים הנחוצה לקבלת העבידות הרצויה, ולהמשיך לערבב למשך זמן קצרן.

 

מינון

עבור יישום שכבת קורודור בשיטת שתי השכבות הרצופות "רטוב-על-רטוב", יש להשתמש ב-1%בקירוב, ביחס למשקל הצמנט.

עבור יישום שכבת קורודור בשיטת שתי השכבות המודבקות על בטון קיים "טרי על יבש", יש להשתמש ב-2% - 1.5% בקירוב, ביחס למשקל הצמנט.

עבור שימושים בתערובות בטון אחרות, 2% - 1% בקירוב, ביחס למשקל הצמנט, בהתאם לסוג הצמנט ולסוג האגרגט.  ניתן להפחית את יחס מים – צמנט באמצעות הקורוטאן  ללא שינוי בעבידות תערובת הבטון.

 

הערות:  יש להגן מפני כפור וחום. ההמלצות שלנו בנוגע לטכניקות יישום מבוססות על הניסיון שלנו. מומלץ להתאים את  העיבוד ואת כמויות החומר לתנאים המקומיים הנתונים, ואנו מתייחסים לכך בתנאי השימוש  הכלליים שלנו. פתרונות ועזרה יינתנו ע"י  מהנדסי החברה.

עבור לתוכן העמוד