יריעות אשפרה למשטח בטון

הוראות שימוש ב-HydraCure(אשפרית)

שלב 1

הרטב את פני הבטון היטב כך שיכוסה לגמרי ובכל מקום במים לפי הנחיות ACI(המכון האמריקאי לבטון). אסור שטמפרטורת המים תחרוג מטמפרטורת הבטון יותר מ-11± מעלות צלזיוס. על המים להיות נקיים מלכלוך גס.

שלב 2

פרוש את כיסוי ה-HydraCure(אשפרית) על הבטון. הצד של הבד הלא ארוג (הצד הפלומתי) צריך לגעת בפני הבטון. הצד המצופה יפנה מעלה. כמו בכל כיסוי אשפרה, שולי הכיסוי ליד מחברי הבניין צריכים להיות ברוחב כפול מעובי המשטח. לדוגמה, אם עובי המשטח 15 ס"מהכיסוי צריך לבלוט 30 ס"ממבסיס המשטח.

שלב 3

ודא כי יש חפיפה של  7.5-10 ס"מבין הגליל לגלילים הסמוכים לו מכל צד.

שלב 4

בכיסויי אשפרית S16 החד פעמיים, השתמש במגב או ברולר לשחרור בועות אוויר.

שלב 5

עם תום האשפרה(כשבעה ימים בדרך כלל), הסר את האשפרית מן הלוח.

שלב 6

את כיסויי אשפרית S16 החד פעמיים אפשר להשליך לאשפה לאחר שהוסרו מן המשטח.

לשם שימוש חוזר מיטבי בכיסויים הרב פעמיים אשפרית M5 יש לשטוף את הצד של הבד לפני שמקפלים ומאחסנים. אם גוללים את הכיסוי, יש לעשות את שהצד של הבד פונה החוצה.

הערה: באתרי עבודה שהרוח בהם חזקה במיוחד, יש לשקול הנחת משקלות על כיסויי האשפרה כדי שלא יזוזו, בהתאם להנחיות המקובלות בענף.

לאחר יציקה נכונה וגימור של בטון באיכות הולמת, ההקשיה (אשפרה)היא הגורם החשוב ביותר לקבלת לוח באיכות גבוהה.

ACI 302.IR-04

 

 

 

עבור לתוכן העמוד